Список номінантів Конкурсу

City Climate

Учасник в номінації: «Smart City&Buldings» Smart City&Buldings

Назва продукту/рішення: City Climate

Призначення продукту/рішення: Вирішення екологічних проблем населених пунктів

Назва компанії, що створила продукт/рішення: NOOSPHERE ENGINEERING SCHOOL

Опис продукту/рішення/обладнання:

City Climate – система для покращення екологічної ситуації та ефективного міського планування. Завданнями проекту City Climate є виявлення і дослідження проблемних територій в містах та ОТГ за допомогою супутникових знімків та датчиків, дослідження отриманих даних, обгрунтування доцільності реорганізації території, надання рекомендацій щодо методів усунення екологічних аномалій.

Рішення, що пропонує платформа:

1) Вибір придатного типу рослинності. На основі аналізу даних та існуючих обмежень обирається тип рослинності, що може бути використано при озелененні конкретної території.

2) Підтримка прийняття рішень. Виходячи із отриманої інформації обираються рішення планування міського середовища для конкретних територій.

Презентація продукту/рішення/обладнання