Список номінантів Конкурсу

Компютерно-інтегрована технологія моніторингу та прогнозування ґрунто-кліматичних параметрів

Учасник в номінації: «Smart Agro» Smart Agro

Назва продукту/рішення: Компютерно-інтегрована технологія моніторингу та прогнозування ґрунто-кліматичних параметрів

Призначення продукту/рішення: Моніторинг та аналіз ґрунто-кліматичних параметрів для сільськогосподарських обєктів під час вирощування культур в умовах відкритого ґрунту

Назва компанії, що створила продукт/рішення: Донецький національний технічний університет

Опис продукту/рішення/обладнання:

Користь для галузей автоматизації, IoT та Індустрії 4.0, яку принесла робота номінанта за поточний рік:

На сьогоднішній день однією з багатьох інновацій, за допомогою якої можна вивести алгоритми планування агротехнічних заходів на якісно новий рівень, є прогнозування врожайності на основі інтелектуального оперативного аналізу результатів онлайн моніторингу ґрунто-кліматичних параметрів. За допомогою компютерно-інтегрованих технологій обліку кліматичних параметрів можна об’єктивно спланувати проведення агротехнічних заходів і зменшити втрати врожаю внаслідок своєчасного проведення робіт подогляду за сільськогосподарськими культурами. Отже, впровадження засобу комп’ютерно-інтегрованого моніторингу дало змогу аграріям оперувати актуальними даними щодо погодних умов під час планування робіт на відкритому ґрунті.

Перелік та опис проектів:

Розроблено та впроваджено до польових умов ДДСДС НААН України комп’ютерно-інтегровану технологію моніторингу ґрунто-кліматичних параметрів під час вирощування культур в умовах відкритого ґрунту, призначенням якої є віддалена агрегація та статистичний аналіз комплексної вимірювальної інформації.

Апаратна частина розробленої технології базується на мікропроцесорній платформі Arduino Mega 2560, модулі бездротового обміну інформацією за технологіями GSM і GPRS зв’язку – SIM 900, та блоку фізико-хімічних сенсорів для вимірювання ґрунто-кліматичних параметрів.

Системна програмна частина реалізована у спеціалізованому ПЗ для роботи з апаратно-програмними засобами Arduino, прикладна програмна частина реалізована на базі сервісу хмарних обчислень IoT ThingSpeak.

Під час тестування розробленого експериментального зразка комп’ютеризованої технології було отримано задовільні результати, які довели спроможність використання бюджетних серійних компонент в польових умовах експлуатації.

 

Роль у цих проектах номінанта:

Повий цикл розробки та дослідження: проектування технології, реалізація апаратно-програмних компонент, впровадження зразка, поточне обслуговування.

Отриманий результат:

У 2020 році за госп. договореною темою «Розробка та впровадження комп’ютеризованої системи моніторингу кліматичних параметрів з віддаленою агрегацією результатів на підприємстві ДДСДС НААН України» (№19 від 18.05.2020 р.) впроваджено дослідний зразок технології.

Посилання на новини щодо впровадження технології у виробничий процес підприємства:<o:p></o:p>

https://donntu.edu.ua/main/spriyannya-innovacijnomu-rozvitku-regionu.html 

orbita.dn.ua/molodi-naukovtsi-donntu-rozrobili-sistemu-monitoringu-klimatichnih-parametriv.html

 

www.facebook.com/cnzdiapw/posts/887983281680243

Презентація продукту/рішення/обладнання